Archive for category: Hành trình

 

Nhận email khi có bài viết mới

 

Giảm giá Airbnb

Cùng khám phá hình thức ở nhà homestay cùng người bản địa với Airbnb. Nếu ai chưa có tài khoản Airbnb, có thể đăng kí tại đây để được giảm giá từ 15-35€ cho lần đặt phòng đầu tiên.

 

 
 
 
 

Tỷ giá hối đoái

Ngoại tệTỷ giáBiến động %
EUR27,409.66–0.15%
USD23,035.71–0.13%
GBP31,574.80–0.12%
CZK1,053.25–0.19%
HUF76.67–0.14%
BGN14,019.68–0.14%
CHF24,893.84–0.18%

Currency exchange rates in VND on April 11, 2021

Don`t copy text!