Archive for category: Paris

 

Nhận email khi có bài viết mới

 

Giảm giá Airbnb

Cùng khám phá hình thức ở nhà homestay cùng người bản địa với Airbnb. Nếu ai chưa có tài khoản Airbnb, có thể đăng kí tại đây để được giảm giá từ 15-35€ cho lần đặt phòng đầu tiên.

 

 
 
 
 

Tỷ giá hối đoái

Ngoại tệTỷ giáBiến động %
EUR27,655.990.00%
USD23,081.380.00%
GBP31,929.63+0.01%
CZK1,067.25+0.04%
HUF76.52–0.01%
BGN14,138.890.00%
CHF25,087.07+0.02%

Currency exchange rates in VND on April 17, 2021

Don`t copy text!