Archive for category: Châu Âu

 

Nhận email khi có bài viết mới

 

Giảm giá Airbnb

Cùng khám phá hình thức ở nhà homestay cùng người bản địa với Airbnb. Nếu ai chưa có tài khoản Airbnb, có thể đăng kí tại đây để được giảm giá từ 15-35€ cho lần đặt phòng đầu tiên.

 

 
 
 
 

Tỷ giá hối đoái

Ngoại tệTỷ giáBiến động %
EUR26,384.38–0.16%
USD22,727.38–0.24%
GBP31,198.27–0.48%
CZK1,035.56–0.58%
HUF72.89–0.81%
BGN13,487.10–0.14%
CHF24,618.41–0.24%

Currency exchange rates in VND on October 18, 2021

Don`t copy text!