Archive for category: Barcelona

 

Nhận email khi có bài viết mới

 

Giảm giá Airbnb

Cùng khám phá hình thức ở nhà homestay cùng người bản địa với Airbnb. Nếu ai chưa có tài khoản Airbnb, có thể đăng kí tại đây để được giảm giá từ 15-35€ cho lần đặt phòng đầu tiên.

 
 
 
 
 

Tỷ giá hối đoái

Ngoại tệTỷ giáBiến động %
EUR25,499.08–0.17%
USD23,125.53–0.31%
GBP29,795.79–0.07%
CZK996.25–0.25%
HUF76.31–0.22%
BGN13,015.19–0.31%
CHF23,415.93–0.09%

Currency exchange rates in VND on November 14, 2019

Don`t copy text!