Archive for category: Barcelona

 

Nhận email khi có bài viết mới

 

Giảm giá Airbnb

Cùng khám phá hình thức ở nhà homestay cùng người bản địa với Airbnb. Nếu ai chưa có tài khoản Airbnb, có thể đăng kí tại đây để được giảm giá từ 15-35€ cho lần đặt phòng đầu tiên.

 
 
 
 
 

Tỷ giá hối đoái

Ngoại tệTỷ giáBiến động %
EUR26,682.120.00%
USD22,870.720.00%
GBP30,336.140.00%
CZK1,034.190.00%
HUF82.120.00%
BGN13,632.960.00%
CHF23,139.250.00%

Currency exchange rates in VND on June 23, 2018