Archive for category: Paris

 

Nhận email khi có bài viết mới

 

Giảm giá Airbnb

Cùng khám phá hình thức ở nhà homestay cùng người bản địa với Airbnb. Nếu ai chưa có tài khoản Airbnb, có thể đăng kí tại đây để được giảm giá từ 15-35€ cho lần đặt phòng đầu tiên.

 
 
 
 
 

Tỷ giá hối đoái

Ngoại tệTỷ giáBiến động %
EUR28,093.05+0.70%
USD22,768.43–0.03%
GBP32,195.18+0.93%
CZK1,106.46+0.83%
HUF90.24+0.73%
BGN14,317.84+0.45%
CHF23,971.01+0.61%

Currency exchange rates in VND on March 21, 2018