Archive for category: Paris

 

Nhận email khi có bài viết mới

 

Giảm giá Airbnb

Cùng khám phá hình thức ở nhà homestay cùng người bản địa với Airbnb. Nếu ai chưa có tài khoản Airbnb, có thể đăng kí tại đây để được giảm giá từ 15-35€ cho lần đặt phòng đầu tiên.

 
 
 
 
 

Tỷ giá hối đoái

Ngoại tệTỷ giáBiến động %
EUR27,839.84+0.67%
USD22,706.95+0.02%
GBP31,526.48+0.44%
CZK1,097.46+0.68%
HUF90.25+0.74%
BGN14,235.47+0.63%
CHF23,679.56+0.67%

Currency exchange rates in VND on January 18, 2018