Archive for category: Châu Âu

 

Nhận email khi có bài viết mới

 

Giảm giá Airbnb

Cùng khám phá hình thức ở nhà homestay cùng người bản địa với Airbnb. Nếu ai chưa có tài khoản Airbnb, có thể đăng kí tại đây để được giảm giá từ 15-35€ cho lần đặt phòng đầu tiên.

 
 
 
 
 

Tỷ giá hối đoái

Ngoại tệTỷ giáBiến động %
EUR28,027.350.00%
USD22,774.430.00%
GBP31,894.510.00%
CZK1,103.460.00%
HUF90.020.00%
BGN14,337.190.00%
CHF23,368.580.00%

Currency exchange rates in VND on April 22, 2018