Archive for category: Hungary

 

Nhận email khi có bài viết mới

 

Giảm giá Airbnb

Cùng khám phá hình thức ở nhà homestay cùng người bản địa với Airbnb. Nếu ai chưa có tài khoản Airbnb, có thể đăng kí tại đây để được giảm giá từ 15-35€ cho lần đặt phòng đầu tiên.

 
 
 
 
 

Tỷ giá hối đoái

Ngoại tệTỷ giáBiến động %
EUR27,744.370.00%
USD22,702.220.00%
GBP31,465.300.00%
CZK1,092.580.00%
HUF89.730.00%
BGN14,191.10+0.04%
CHF23,579.66+0.08%

Currency exchange rates in VND on January 20, 2018