Archive for category: Hungary

 

Nhận email khi có bài viết mới

 

Giảm giá Airbnb

Cùng khám phá hình thức ở nhà homestay cùng người bản địa với Airbnb. Nếu ai chưa có tài khoản Airbnb, có thể đăng kí tại đây để được giảm giá từ 15-35€ cho lần đặt phòng đầu tiên.

 
 
 
 
 

Tỷ giá hối đoái

Ngoại tệTỷ giáBiến động %
EUR26,764.08–0.11%
USD22,990.86+0.01%
GBP29,918.99–0.06%
CZK1,034.49+0.10%
HUF82.12+0.08%
BGN13,688.01+0.01%
CHF23,006.68–0.04%

Currency exchange rates in VND on July 20, 2018