Archive for category: Amsterdam

 

Instagram

 

Nhận email khi có bài viết mới

 

Giảm giá Airbnb

Cùng khám phá hình thức ở nhà homestay cùng người bản địa với Airbnb. Nếu ai chưa có tài khoản Airbnb, có thể đăng kí tại đây để được giảm giá từ 15-35€ cho lần đặt phòng đầu tiên.

 
 
 
 
 

Tỷ giá hối đoái

Ngoại tệTỷ giáBiến động %
EUR27,829.89–0.48%
USD23,043.60–0.57%
GBP31,308.56–0.45%
CZK1,063.97–0.42%
HUF77.42–0.20%
BGN14,231.03–0.47%
CHF25,864.86–0.38%

Currency exchange rates in VND on January 18, 2021

Don`t copy text!