Archive for category: Amsterdam

 

Nhận email khi có bài viết mới

 

Giảm giá Airbnb

Cùng khám phá hình thức ở nhà homestay cùng người bản địa với Airbnb. Nếu ai chưa có tài khoản Airbnb, có thể đăng kí tại đây để được giảm giá từ 15-35€ cho lần đặt phòng đầu tiên.

 
 
 
 
 

Tỷ giá hối đoái

Ngoại tệTỷ giáBiến động %
EUR27,727.06–0.50%
USD22,771.430.00%
GBP31,743.74–0.39%
CZK1,089.21–0.56%
HUF88.52–0.70%
BGN14,174.56–0.48%
CHF23,168.89–0.41%

Currency exchange rates in VND on April 25, 2018