Archive for category: Hà Lan

 

Nhận email khi có bài viết mới

 

Giảm giá Airbnb

Cùng khám phá hình thức ở nhà homestay cùng người bản địa với Airbnb. Nếu ai chưa có tài khoản Airbnb, có thể đăng kí tại đây để được giảm giá từ 15-35€ cho lần đặt phòng đầu tiên.

 
 
 
 
 

Tỷ giá hối đoái

Ngoại tệTỷ giáBiến động %
EUR26,790.86+0.04%
USD22,712.750.00%
GBP30,011.57–0.03%
CZK1,047.07+0.01%
HUF85.86–0.05%
BGN13,685.840.00%
CHF22,975.25+0.05%

Currency exchange rates in VND on November 19, 2017