Archive for category: Vienna

 • Tháng 10 – Vienna
   

  Tháng 10 – Vienna

  “Vienna wasn’t just a city, it was a tone that either one carries forever in one’s soul or one does not. It was the most beautiful thing in my life. I was poor, but I […]

   
   
 

Nhận email khi có bài viết mới

 

Giảm giá Airbnb

Cùng khám phá hình thức ở nhà homestay cùng người bản địa với Airbnb. Nếu ai chưa có tài khoản Airbnb, có thể đăng kí tại đây để được giảm giá từ 15-35€ cho lần đặt phòng đầu tiên.

 
 
 
 
 

Tỷ giá hối đoái

Ngoại tệTỷ giáBiến động %
EUR27,327.69+0.38%
USD23,231.35+0.15%
GBP30,401.56+0.22%
CZK1,045.10+0.56%
HUF79.22+0.32%
BGN13,972.07+0.34%
CHF25,366.59+0.12%

Currency exchange rates in VND on August 11, 2020

Don`t copy text!