Archive for category: Hành trình

 

Nhận email khi có bài viết mới

Enter your email address to subscribe to this blog and receive notifications of new posts by email.

 

Giảm giá Airbnb

Cùng khám phá hình thức ở nhà homestay cùng người bản địa với Airbnb. Nếu ai chưa có tài khoản Airbnb, có thể đăng kí tại đây để được giảm giá từ 15-35€ cho lần đặt phòng đầu tiên.

 

 
 
 
 

Tỷ giá hối đoái

Ngoại tệTỷ giáBiến động %
EUR28,163.57–0.01%
USD23,166.250.00%
GBP32,394.33–0.15%
CZK1,072.61–0.05%
HUF77.81–0.18%
BGN14,404.72–0.14%
CHF25,588.63+0.05%

Currency exchange rates in VND on February 26, 2021

Don`t copy text!